Réti István

(Baia Mare, 26 decembrie 1872 - Budapesta17 ianuarie 1945)

 

Și-a început studiile la Școala de Desen în anul 1890. De la 1892 a studiat mai departe la școala  liberă a lui Hollósy la München, iar apoi la Academia Julian la Paris. Tabloul lui intitulat (Bohémek karácsonyestje idegenben (Ajunul de Crăciun al Boemilor în străinătate) expus la Galeria de Artă în anul 1893 a fost cumpărat de stat. În anul 1894 l-a pictat pe Kossuth Lajos pe catafalc la Torino. A jucat un mare rol în faptul, că Hollósy a adus școala lui liberă la Baia Mare la practică, a fost unul dintre fondatorii coloniei de artiști. Începând de 1902 a fost profesorul școlii libere de pictori, de la 1911 a fost unul dintre fondatorii Asociației de Pictori de la Baia Mare. Chiar dacă a lucrat ca profesor la Universitatea de Arte Plastice începând de 1913, în timpul verilor a făcut și mai departe corecturi la Baia Mare. Din anul 1920 a lucrat la reforma Universității de Arte Plastice împreună cu  Lyka Károly, iar în perioada 1928-1938 a fost rector al instituției. În ultimul deceniu al vieții lui  și-a folosit puterea pentru scrierea istoriei coloniei de artiști de la Baia Mare. În prima perioadă a picturii lui a fost preocupat în mare parte de interioare, unde atenția lui s-a îndreptat la sursele orientate de lumină, la rampa lămpii sau la lumina naturală care strălucește prin geam (Gyötrődés - Zbucium, 1894;  Öregasszonyok - Femei bătrâne, 1900; Kenyérszelés - Feliere de pâine, 1906). În anul 1899 a pictat una dintre piesele cele mai importante ale operei lui de viață Honvédtemetés - Înmormântarea honvedului), iar în 1905-1906 a realizat în mai multe variații tabloul Krisztus apostolok között - Hristos între discipolii lui) După 1910 a pictat câteva tablouri cu caracter decorativ Cigánylány - Țigancă), 1912  dar a făcut și multe portrete și autoportrete. Se înșiruia în rândul pictorilor, care lucrau relativ greoi cu pauze mari și cu pregătire teoretică a tablourilor.  Probabil se datorează acestui fapt, că opera lui de viață este destul de inconstantă. Încă din tinerețe a fost preocupat de problemele de teoria artei ale epocii, pe care a încercat să le aplice și în practică ca profesor la universitate.

 

Literatură de specialitate: Réti István: Képalkotó mûvészet. - Arta creatoare de imagini) Bp., 1944 Réti István: A nagybányai mûvésztelep - Colonia de Artă de la Baia Mare), Bp., 1954 (ediția 2 cu literatură suplimentară) Aradi Nóra:  Réti István, Bp., 1960